Krakende Karkassen Op WielenStigma

Volgens de maatschappij (de formulieren) ben ik "gehandicapt" en moet mijn huisarts bij alle in te vullen formulieren melden dat ik "mezelf kan vertegenwoordigen". Van zodra men de stempel "gehandicapt" heeft wordt men verondersteld niet meer voor zichzelf te kunnen denken.
Deze bureaucratische fout manifesteert zich ook op straat in het gedrag van onbekenden. Als je hen iets vraagt beginnen ze met hun armen te zwaaien alsof ze denken dat je doof of achterlijk bent ofwel spelen ze zelf alsof ze doof zijn.
In vijftig procent van de openbare toiletten op de Autostrades in Europa kan men de deur van de rolstoel WC's niet sluiten aan de binnenkant. Wij hebben dus geen recht op privacy, we worden verondersteld niet te weten of we voor onszelf kunnen zorgen of niet.
Mensen: "ik ben kreupel, daarom ben ik niet seniel of doof" denk ik dan, soms luidop.

Ik ging in het woordenboek zoeken welke definitie het best past voor mij:
"Kreupel": iemand met één been korter dan het andere of iemand die zijn benen niet goed kan gebruiken
"handicap" :- een belemmering, een hindernis bij het volbrengen van een taak of prestatie.
- een nadelige positie als gevolg van een lichamelijk of geestelijk gebrek.
"gehandicapt": - door gebrek, gemis in zijn bewegingen belemmerd, gehinderd, benadeeld
- ten opzichte van de medemens een minder gunstige positie.
"gehandicapte": iemand met een handicap, geestelijk of lichamelijk.
"dubbele gehandicapte": iemand met een geestelijke EN lichamelijke handicap.
"invalide": gedeeltelijk of geheel ongeschikt voor verdere arbeid of dienst tengevolge van een stoornis of gebrek veroorzaakt door ziekte, aandoening, ongeval.
Hoe zou ik mezelf noemen? Alle versies zijn van toepassing op mij uitgenomen de "dubbele" gehandicapte. Ik zal dus ook al deze woorden gebruiken bij het verder uitwerken van teksten. Elkeen van die woorden duidt op een nadeel, een belemmering, een gebrek . Ze geven de invalide (= minder-valide) in elk geval het gevoel dat ze op de één of andere manier te kort schieten aan de verwachtingen van de validen. Men kan evengoed invalide zijn door gebrek aan kracht om bepaalde zware jobs uit te voeren als door bedlegerig en hulpbehoevend te zijn, geen enkel van deze woorden vermeldt de graad van zelfredzaamheid.Wie graag grapjes en ervaringen deelt schrijft naar :
info@krakendekarkassenopwielen.be

Powered By Website Baker